Om Askvoll Taxisentral

Askvoll Taxisentral er einaste taxi i Askvoll kommune. Vi tilbyr våre tenester i og rundt Askvoll,  med 4 vanlege taxibilar og 3 minibussar kor to er lagt til rette for rullestolbrukarar. Den største av minibussane har kapasitet på 23 personar. Vi tek dei fleste typar oppdrag innan persontransport og turkøyring. Mellom anna køyrer vi skuleruter og fast sjuketransport/pasienttransport for Helse Førde.

Askvoll Taxisentral DA vart oppretta i 2003 og vert drive av Frode Rysjedal og Jostein Vidar Takle, som har 30 års erfaring i yrket. Vi har i tillegg følgande sjåførar:

  • Jan Inge Kildal
  • Jorunn Vatsøy
  • Arne Naustdal
  • Sissel Olset

Vil du bestille taxi – Ring 5773 0666!